1. ลงทะเบียน (Register)
  2. ประวัติย่อ (Profile)
  3. ของที่ระลึก (Merchandise)
  4. ชำระเงิน (Payment)
  5. สรุป (Summary)
Participant's Particulars
ระบบจะทำการคำนวณกลุ่มอายุของผู้สมัครโดยอัตโนมัติ
Age Group will be automatically assigned based on the
age as of 31 Dec 2021
Category
Marathon 42.195K ระยะมาราธอน 42.195 กม
THB 1,500.00
ไม่รวมค่าบริการ 60 บาท (exc. 60 Baht Service Fee) 
Half Marathon 21.1K ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม
THB 1,300.00
ไม่รวมค่าบริการ 50 บาท (exc. 50 Baht Service Fee) 
BANGKOK BANK 10K ระยะ 10 กม
THB 1,000.00
ไม่รวมค่าบริการ 40 บาท (exc. 40 Baht Service Fee) 
MUANGTHAI SMILE RUN 5K ระยะ 5 กม
THB 500.00
ไม่รวมค่าบริการ 30 บาท (exc. 30 Baht Service Fee) 
Please choose & tick on the available category above.